Dịch vụ » Chủng ngừa
 

Chủng ngừa

Tại Phòng khám, khách hàng sẽ được tư vấn miễn phí về lịch chủng ngừa cho thú cưng của mình tùy theo từng trường hợp cụ thể.


Lịch chủng ngừa  trên chó và mèo cũng có thể tham khảo theo bảng dưới đây :

 

CHÓ

2 tháng tuổi

3 tháng tuổi

Sau 1 năm tuổi

 

DHPPi-L lần 1

 

DHPPi-L lần 2

Mỗi năm 1 lần

 

Rabies

(chủng ngừa bệnh Dại)

Mỗi năm 1 lần

 

MÈO

Leucorifelin lần 1

Leucorifelin lần 2

 

Mỗi năm 1 lần

 

Rabies

(chủng ngừa bệnh Dại)

Mỗi năm 1 lần

Ghi chú: DHPPi-L trên chó được chủng một mũi tiêm nhưng bao gồm các lọai bệnh như: bệnh Care, bệnh do Parvo virus, bệnh do Adeno Typ 1, & Adeno Typ 2,  bệnh viêm gan do Hepatitis virus, bệnh xoắn khuẩn do Leptospira icterrohemoragia, Leptospira canicola.